Onze industrie draait op een oliefilm van nauwelijks 5~10 micron. Voor smeersystemen, turbines en hydraulische installaties is de zuiverheid van deze olie van primair belang. Vervangen van olie, stukdraaiende pompen, blokkerende servoventielen, lekkages aan dichtingen, ongeplande stilstanden en productieverlies zijn de directe gevolgen van vervuilde olie.

Oorzaak en gevolg

Perfect zuivere olie: dat is de belangrijkste vereiste om uw smeer- en hydraulische systemen storingsvrij te doen functioneren. Helaas wordt dit ideaal in de praktijk maar zelden bereikt. Vervuiling van de olie is daarom ook de oorzaak van 80% van alle oliegerelateerde storingen en defecten.

Wat is olievervuiling?

Olievervuiling is de combinatie van

  1. Vaste vuildeeltjes
  2. Water
  3. Oxidatieproducten

Oliefiltratie vs oliereiniging

Alle klassieke filtersystemen zijn erop gericht de vaste vuildeeltjes uit de olie te verwijderen. Oliefiltratie is daarom niet voldoende.
Oliereiniging is de enige oplossing om alle vervuilers uit de olie te verwijderen en een lange levensduur van de olie en alle machinecomponenten te garanderen.

Triple R, een uniek concept

Triple R Oil Cleaners maken gebruik van een totaal ander werkingsprincipe dan conventionele oliefilters.
Triple R Oil Cleaners werken volgens het axiale doorstromingsprincipe en gebruiken een filtratiemassa tot de 1 à 2 mm van de conventionele film. Het resultaat? Continu perfect zuivere olie.

Het principe is gebaseerd op een Amerikaans patent en werd ontwikkeld in de jaren 60. De oorspronkelijke bedoeling was om de levensduur van vrachtwagenmotoren te verlengen. Door gebruik te maken van de eerste Triple R filter werden de oliewissels verlengd van 4.000 km naar 100.000 km.

Duurzaam oliebeheer

Indien u uw olien perfect zuiver kan houden, zijn de voordelen erg overtuigend:

  1. Geoptimaliseerde productie en gevoelige besparingen op olieverbruik en onderhoudskosten
  2. Verhoogde machinebetrouwbaarheid en productiecapaciteit
  3. Milieuvriendelijk en duurzaam productieproces

Vandaag de dag worden, door middel van doorgedreven productontwikkeling, de Triple R filters ingebouwd in een veelvoud van industriële en mobiele applicaties. Smeeroliën, hydraulische oliën, enz. ... worden in alle marktsegmenten ingezet en vereisen de hoogste filterkwaliteit om de gebruikte machines en systemen te vrijwaren van productie-uitval.