Zoals u weet draagt ERIKS continue bijscholing en het verstrekken van recente productinformatie hoog in het vaandel. We beschouwen technische adviesverlening dan ook als één van onze voornaamste taken. Om die reden werken wij  voor u een programma aan technische opleidingen uit.

Deze technische opleidingen worden doorheen het jaar georganiseerd in onze eigen Technology Centers of in (de omgeving van) één van de ERIKS Service Centers. Onze eigen Training Centers zijn voorzien van de meest moderne didactische en audiovisuele faciliteiten. Onze lesgevers zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied en delen graag hun jarenlange ervaring met u. Specifieke problemen kunnen steeds aangekaart worden zodat er eventueel tijdens de trainingen naar oplossingen kan gezocht worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat onze specialisten samen met u een specifieke training op maat uitwerken die dan bij ons of zelfs bij u ter plaatse georganiseerd kan worden.

De ERIKS Training Centers zijn een erkend opleidingsverstrekker. Aarzel dus niet om uw personeel kwalitatief te laten bijscholen en contacteer ons.