Om voor u een volwaardige en professionele partner te zijn, investeert ERIKS continu in een verbetering van de bedrijfsvoering en een goede opleiding voor haar medewerkers.

Wij beschikken over doelmatig ingerichte werkplekken voor verkoop, engineering, productie en logistiek. De kennis van de ERIKS medewerkers wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid via interne en externe opleidingen, waarbij de zes kenniselementen primaire aandacht krijgen. Deze kenniselementen hebben betrekking op de markt, producten, applicaties, veredeling, logistiek en infrastructuur.

Goed opgeleide medewerkers zijn in staat het dienstenpakket te vernieuwen, de individuele behoeften van onze afnemers juist te interpreteren en een bijdrage te leveren aan efficiëntere oplossingen en productvernieuwing. ICT-oplossingen en logistieke diensten houden ingewikkelde bedrijfsprocessen beheersbaar en bieden snelheid en flexibiliteit van levering. Daar waar mogelijkheden voor synergie zijn, werken groepsmaatschappijen van ERIKS samen.