Theoretische en praktische basisoefeningen montage & demontage van lagers en spieverbindingen – pakkingen voor leerlingen 2de graad bso & tso

 

ERIKS sprak hierover met de heer Willy Cochet - Pedagogisch Adviseur Mechanica Bisdom Hasselt.

 

ERIKS: Mr. Cochet, kunt u wat inlichtingen geven rond de start van dit project?

 

Mr. Cochet: Tijdens één van de regionale vergaderingen (december 2006) van de ‘Technische adviseurs mechanica van het Bisdom Hasselt’, werd er een voorstel gedaan om bovengenoemde doelgroep reeds kennis te laten maken met enkele basisoefeningen rond lageringen, ter voorbereiding naar de 3de graad. Uiteraard gericht naar de voorziene doelstellingen uit het leerplan en liefst oefeningen die ook in de nijverheid veelvuldig voorkomen. Een link naar de nijverheid was dus nodig en die werd gevonden bij ERIKS.

Men kwam na overleg uit op de volgende basisoefeningen:

 

  • Monteren en demonteren van een groefkogellager op een as

  • Monteren en demonteren van een groefkogellager in een lagerhuis

  • Monteren en demonteren van een spieverbinding en taperlock

  • Pakkingen

 

ERIKS: Wat houden de oefeningen precies in?

 

Mr. Cochet: Het was verder de bedoeling dat de leerlingen op een zo ‘zelfstandig mogelijke manier’ deze oefeningen zouden verwerken.

Hiervoor werd, voor elk van de 4 oefeningen, een stappenplan met bijhorende werkbundel en draaiboek uitgewerkt.

 

Tevens werd aan ERIKS gevraagd om per oefening en binnen een zo goedkoop mogelijk budget, een praktische set samen te stellen, die dan samen met de nodige werkbundels, aan de scholen te koop zouden aangeboden worden.

 

Dit alles is intussen tot een goed einde gebracht en we mogen hier zeker spreken van een positieve samenwerking tussen nijverheid en onderwijs in Limburg. Beter nog, ook andere bisdommen zijn intussen geïnteresseerd en gaan op het aanbod in.

 

Verder heeft de montage en demontage van lagers plaats op een mechanische manier. We willen de leerlingen laten kennismaken met de juiste gereedschappen waaronder slagbussen, lagertrekkers, polietrekkers, pakkingsnijders, circlipstangen en dergelijke.

 

Voor het tso wordt de theoretische kant nog meer benadrukt, ondermeer  door het opzoeken van lagers in de hoofdcatalogus SKF, het bepalen van de  juiste circlipsen voor de gewenste diameters, …. Het internet kan hier eventueel ook bij betrokken worden.

 

Zoals al aangegeven zijn deze oefeningen ook bedoeld als voorbereiding voor de 3de graad, waar de leerlingen nu al (de)montage leren op zowel een mechanische, een hydraulische als een thermische manier.

 

ERIKS: Hoe past ERIKS  in dit geheel?

 

Mr. Cochet: We zijn zeer blij dat ERIKS  snel op ons voorstel is ingegaan. De meeste van onze scholen werken reeds langer vlot met hen samen. Zo hebben ze bijvoorbeeld in het verleden ook al de ‘SKF-ster’ aangekocht voor het (de)monteren van lagers in de 3de graad.

 

Voor technisch advies kunnen we in dit en andere verbanden steeds bij hen terecht. We hopen uiteraard dat deze samenwerking verder mag gaan en kijken uit naar eventuele verdere projecten.

 

Voor de volledigheid toch ook even vermelden dat we voor de oefeningen voor het snijden van pakkingen, een beroep hebben kunnen doen op de specialisatie van ERIKS.

 

In navolging van dit project heb ik dit ook besproken met mijn collega Adviseur van het Bisdom Antwerpen. Ook hier hebben verschillende scholen dit pakket aangekocht.

 

ERIKS: Hartelijk dank Mr. Cochet.