• Optimalisatie administratieve verwerking: leveranciersreductie, contractbeheer, …

  • Voorraadoptimalisatie: standaardisatie, substitutie, grijpvoorraden, KANBAN,…

  • Optimalisatie logistieke verwerking: barcode labeling, shopfloor scanning,…

  • Logistieke & administratieve processen worden kritisch geanalyseerd en er wordt samen met u gezocht naar efficiënte, tijds- & kostenbesparende oplossingen: logistieke & administratieve savings