MRO-producten vertegenwoordigen vaak, door een relatief lage inkoopwaarde, een relatief klein deel van het totale inkoopbudget van een onderneming.  De verwervingskosten van deze producten zijn echter aanzienlijk: vaak tot 80% van de totale inkoopkost van het product! 

Het faciliteren van uw bestelgemak is dus zeer belangrijk voor het reduceren van uw totaal aankoopbudget. Evenals de keuze voor de juiste kwaliteit of type component, wat kan leiden tot een verlenging van de standtijd en dus een vermindering van uw onderhoudskost en aankoopbudget.

ERIKS maakt het inkopen van uw technische componenten en onderhoudsproducten graag zo gemakkelijk mogelijk.  Om u tijd én kosten te besparen.

Tijds- en kostenbesparingen door de juiste componenten te kiezen (verlenging standtijden), door gebruik te maken van onze diensten ter vereenvoudiging van uw administratieve en logistieke processen (e-commerce, afspraken ivm leveringen, …) en inrichting.  Door een intensieve en op wederzijds respect geënte samenwerking neer te zetten, die leidt tot resultaat!