Op welke manier kunnen we in eerste instantie daadwerkelijk besparen op onze Total Cost of Ownership? Deze vraag stelt menig aankoper en bedrijfsleider zich in deze woelige tijden meer dan ooit.
Voor wie concurrentieel wil blijven, ligt de focus immers al geruime tijd op strategische doelstellingen zoals efficiëntie, innovatie, productiviteit en duurzaamheid.

Het aankopen en beheren van MRO- en OEM-producten is voor vele ondernemingen tot op de dag van vandaag een kluwen aan codenummers, leveranciers en contactpersonen. We spreken immers over een zeer breed gegeven, gaande van onderhoudsproducten tot technische componenten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot projecten en dienstverlening.
Is een bepaald item al of niet kritisch en is het al of niet noodzakelijk om hierin technische ondersteuning te krijgen? Wanneer kiezen we voor een generalist of wanneer moeten we er een specialist bij halen? Moéten we deze keuze maken?

       

Leveranciersreductie: Wat brengt me dit?

Met welke factoren moet ik rekening houden vooraleer ik aan leveranciersreductie doe? En vooral: wat win ik daarbij?
Vooreerst dient u zich te vergewissen van het assortiment, uw voorraad en de noden van uw onderhoudsdienst. Welke producten kunnen gegroepeerd worden om vervolgens bij 1 leverancier neer te leggen? Kan mijn partner me de gewenste servicegraad bieden?

Wat u daarbij kan winnen, wordt al snel duidelijk. Na een goede voorbereiding en de keuze voor een geschikte partner, wordt het beheer van leveranciers en artikelnummers gemakkelijker en per definitie minder tijdrovend. Voor een aankoper wordt het dagdagelijkse beheer, maar ook het bestelproces eenvoudiger. Uw afdeling goederenontvangst en uw magazijnbeheerder winnen aan efficiëntie en tijd, alsook uw boekhouding.

Kortom: een weloverwogen leveranciersreductie en de keuze voor een juiste partner brengt elke firma zonder twijfel een aanzienlijke administratieve & logistieke besparing. Een competitief voordeel dat nog versterkt kan worden door een optimalisatie van de administratieve en logistieke verwerking (contractbeheer, barcodelabeling, ...) en een voorraadoptimalisatie.

         

ERIKS, een unieke combinatie

Onze ERIKS matrixorganisatie biedt u een unieke mix van producten en oplossingen. Vanuit 7 lokale Service Centers en 3 Technology Centers bedienen wij de industrie van MRO- en OEM-producten.
Vanuit de 3 Technology Centers worden in de 9 business units innovatieve productmarktcombinaties ontwikkeld en ligt de focus op productspecialisatie, applicatiekennis, engineering en maatwerk. Mede de basis voor uw innovatiekracht!

                  

Specialisatie & lokale aanwezigheid

Onze application engineers, technical sales engineers, ... met andere woorden specialisten per vakdiscipline, staan paraat om toepassingen en probleemsituaties kritisch te analyseren en om samen te zoeken naar efficiënte, tijd- en kostenbesparende oplossingen. Dit in combinatie met nabijgelegen Service Centers die u lokaal de nodige kennis en ondersteuning bieden, maakt ERIKS een ideale partner om uw Total Cost of Ownership te verlagen.