De TCO (of Total Cost of Ownership) van uw onderneming omhelst het geheel aan kosten: productiekosten (loonkosten, energie, machine- en verpakkingskosten, …), onderhoudskosten (vervanging, reparatie, service, …) en alle kosten gerelateerd aan de aankoop van allerhande gebruiks- en verbruiksgoederen, diensten, …(prijs, inkoopkosten, voorraadkosten,…)